Bytové družstvo Sezemínská 2029/3

IČ: 276 25 397

letecký pohled

Aktuálně

Vážení členové družstva,

byly přidány do sekce „Ke stažení” nové soubory :

 • Výkaz zisku a ztrát

 • Rozvaha

 • Důležité informace

  Změnu bydliště nebo doručovací adresu, prosím, oznamte družstvu písemně nebo elektronicky na e-mail: BDSezeminska3@email.cz

  Člen družstva, který nesplní zákonnou povinnost neprodleně družstvu oznámit změnu bydliště nebo doručovací adresu (§ 580 a násl. cit. zákona) se nemůže domáhat toho, že nebyl o termínu členské schůze, ale i o jiných důležitých záležitostech družstva, zpraven.

  Uveřejněním pozvánky na těchto internetových stránkách družstva se považuje pozvánka za doručenou! (§ 636 odst. 1 citovaného zákona)

  Legislativa

  Tyto internetové stránky družstva jsou zřízeny na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a jsou určeny zejména pro účely uveřejnění pozvánky na členskou schůzi. Stránky neslouží jako INFORMAČNÍ DESKA (ta je v přízemí domu v sídle družstva).
  Družstvo je od 4. 7. 2014 podřízeno zákonu o obchodních korporacích jako celku (den zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku).
  Pokud nemáte program k otevření souborů ve formátu PDF, můžete si ho stáhnout zde.